Pružanje usluge zaštite plinovoda, korištenjem eLBC (electronic Line Break Control) sustava za nadzor i automatsku blokadu plinovoda, uz korištenje solarnih panela, na lokacijama gdje nema mogućnosti napajanja – javne gradske električne mreže.

Feromihin eLBC sakuplja, obrađuje, šalje i sprema niz parametara kao što su tlak u plinovodu, dinamička promjena tlaka, temperature, položaj slavine, postavke gradijenta pada tlaka, broj i analiza alarmantnih situacija, stanje baterija te još niz drugih, prema specifikacijama i potrebama naručitelja.

Izvedba sustava za nadzor i automatsku blokadu, s napajanjem pomoću solarnih panela, nalazi se na sljedećim lokacijama na magistralnom plinovodu:
BIS Đurmanec, BIS Sveti Križ Začretje, BIS Zaprešić, BIS Virje, BIS Otrovanec, BIS Tiborjanci, BIS Šartovec, BIS Kapelica, BIS Hercegovac i BIS Trški Vrh.

eLBC solarni panel
Solarno napajanje eLBC