Svaka pojedinačna norma sustava upravljanja predstavlja jedan dio upravljanja organizacijom.
Zato je sasvim razumljivo da njihovo udruživanje daje mogućnost za poboljšanje cjelokupnog sustava upravljanja organizacijom.

Osnovna norma sustava upravljanja organizacijom trenutno je norma za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000. Ona je osnova i ostalim normama, koje se nju nadograđuju i proširuju ju.
Koju od postojećih normi će organizacija odabrati uz normu ISO 9001:2000, ovisi o djelatnosti pojedine organizacije.
Organizacije koje svojom djelatnošću imaju bitan utjecaj na okoliš , uvest će i primjenjivati sustav za upravljanje okolišem u skladu sa zahtjevima norme ISO 14001:2004;
Organizacije koje upravljaju podacima upotrijebit će jednu od informacijskih normi (BS 7799, Qweb);

Pojam certifikacija podrazumijeva potvrđivanje koje provodi treća strana, a koje se odnosi na proizvode, procese, sustave ili osobe.
Drugim riječima, certifikacija je postupak u kojem neovisna organizacija na temelju provedenog ocjenjivanja sukladnosti, utvrđuje zadovoljava li proizvod, proces, sustav upravljanja ili osoba kriterije sadržane u određenom normativnom dokumentu.
Pri tome, normativni dokument može biti međunarodna ili nacionalna norma, specifikacija, zakonski akt (pravilnik ili sl.) ili vlastito razvijena certifikacijska shema nekog certifikacijskog tijela.
U slučaju ispunjenja postavljenih kriterija definiranih spomenutim normativnim dokumentom, certifikacijsko tijelo izdaje certifikat.

Uz već ranije stečene certifikate ISO 9001:2015 i ISO 29001:2010, u 2017. godini smo u skladu s modernim poslovanjem,
a u cilju pružanja što kvalitetnije usluge našim kupcima te zbog konkurentnosti na tržištu, prošli certifikaciju i dobili certifikate: ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 i SCC:2011