Sustav upravljanja okolišem
Što je sustav upravljanja okolišem?
Sustav upravljanja okolišem obuhvaća sve aspekte utjecaja na okoliš proizvodne ili uslužne djelatnosti.
Obuhvaća ispunjavanje zakonskih zahtjeva i uravnoteživanje troškova, učinkovito korištenje resursa, sprečavanje onečišćenja te odzivanje na zahtjeve i očekivanja poslovnih partnera organizacije, vlasnika odnosno osnivača organizacije kao i ostalih zainteresiranih strana.
Zahtjeve sa smjernicama za sustav upravljanja okolišem nalazimo u normi ISO 14001.
Njena uporaba organizaciji pomaže u ostvarivanju načela politike okoliša.
Tako se lakše sprječavaju moguće incidentne situacije opasne po okoliš.
Poslovanje se neprestano poboljšava i prilagođava novim zahtjevima kupaca, tržišta, zakonodavstva i napretku tehnologije i znanosti.

Koristi sistematičnog upravljanja zaštitom okoliša:
– Poboljšanje metoda upravljanja procesima
– Poboljšanje tržišne konkurentnosti
– Povećanje povjerenja javnosti, kupaca i poslovnih partnera
– Potpora u slučaju vanjskog nadzora, kojeg u organizaciji provode upravna tijela ili kupci
– Sustavno kontroliranje troškova uz postizanje pozitivnog trenda njihova smanjivanja
– Poboljšanje radnih uvjeta