Sustav upravljanja kvalitetom
Što trebate znati o normi ISO 9001:2015
Normu ISO 9001 je izdala međunarodna organizacija ISO (The International Organisation for Standardisation), a oznaka :2015 navodi izdanje norme.
To je peto izdanje norme (prvo datira iz 1987.), a zamjenjuje prethodno izdanje iz 2008. godine.

Norma je temeljena na načelima upravljanja kvalitetom, koje danas u svijetu upotrebljavaju uspješne organizacije, kako proizvodne tako i uslužne.
Zato je norma sažetak dobre poslovne prakse i kao takva pomoć organizacijama koje teže samo najboljemu.

Norma je usmjerena prije svega na učinkovitost sustava upravljanja kvalitetom pri ispunjavanju zahtjeva kupaca.
Primjenjuje se na sve organizacije bez obzira na veličinu, organizaciju, proizvod ili uslugu, koje žele upravljati i poboljšati svoje poslovanje i povećati zadovoljstvo svojih kupaca.
Ova norma je odličan temelj za nadogradnju s ostalim sustavima upravljanja, koje određuju norme kao npr. ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007.

Norma definira zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom (Sustav upravljanja kvalitetom), djelovanje uprave (Odgovornost uprave), upravljanje resursima (Upravljanje resursima),
izvođenje osnovne djelatnosti (Proizvodnja i pružanje usluga) i nadzor (Mjerenje, analize i poboljšanja).
Ispunjavanjem svih zahtjeva norme organizaciji se omogućava, da, po uspješno zaključenom certifikacijskom postupku, pridobije certifikat za sustave upravljanja kvalitetom prema ISO 9001.