Tvrtke koje djeluju u industriji kritičnoj s aspekta sigurnosti, kao što je proizvodnja nafte i plina, imaju potrebu za karakterističnijim sustavom upravljanja kvalitetom od onog definiranog normom ISO 9001.
Sadašnji standard sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001, koji je prihvaćen širom svijeta, treba zadovoljiti potrebe i zahtjeve tvrtki različitih djelatnosti.
Zbog specifičnosti djelatnosti nije uvijek lako. Stoga je uspostavljena norma ISO/TS 29001:2010 kao rezultat direktne suradnje između organizacije ISO (International organization for Standardization) i industrije nafte i plina.
Norma ISO/TS 29001:2010 predstavlja proširenje sveobuhvatno prihvaćene norme ISO 9001 za sustave upravljanja kvalitetom, prije svega u dodatnim zahtjevima s aspekta prevencija nesukladnosti i smanjenja varijacija u realizaciji proizvoda, odnosno izvođenju procesa.
Rad prezentira proces implementacije i certifikacije zahtjeva norme ISO/TS 29001:2010 u postojeći integrirani sustav upravljanja kvalitetom i okolišem hrvatske tvrtke koja proizvodi / odrzava opremu za industriju nafte i plina.
U radu se detaljno opisuju dodatni zahtjevi norme ISO/TS 29001, kao i način implementacije istih u tvrtci.