SCC (Safety Checklist Contractors) potvrđuje da tvrtke i njihovi zaposlenici primjenjuju sustav upravljanja sigurnošću na radu, zaštitom zdravlja i zaštitom okoliša (SHE – Safety, Health and Environmental protection – management system).

CERTIFIKACIJA SIGURNOSTI
Radi izbjegavanja nesreća koje koče proizvodni proces i štete ugledu klijenta, nužno je predočiti dokaze da organizacija dobavljača udovoljava tehničko – sigurnosnim zahtjevima klijenta,
osobito u industrijskim sektorima s kritičnom sigurnošću.
SCC certifikat dokazuje da se interni procesi dobavljača mjere i nadziru prema najboljim praksama u upravljanju rizicima, te da su sukladni s njima.

PODRUČJE PRIMJENE
SCC međunarodna je norma primjenjiva za proizvođače i pružatelje usluga, neovisno o tome jesu li postali podugovarači.
Pomoću SCC sustava unapređuje se sigurnost tvrtke koja obavlja opasne poslove.
Posjedovanje SCC certifikata jamči da opasne poslove obavljaju organizacije čiji su zaposlenici prikladno obučeni te profesionalno upravljanje i čvrstu obvezanost pitanjima sigurnosti.