Osim visokokvalitetnih proizvoda, nudimo i razne usluge na nacionalnoj razini.
One se kreću od inženjeringa do odobrenja, prihvatanja, montiranja, puštanja u pogon, naknadnog održavanja i intervencija na opremi na lokaciji.

Pružamo konzultantske usluge na licu mjesta.

Nabava mjernih uređaja ili operativne opreme.

Servis, pjeskarenje, montaža, demontaža, izrada, ispitivanje.

Distribucija i prijevoz u sklopu pružane usluge.

Godišnje održavanje blokadnih stanica:
– ispiranje i/ili podmazivanje slavina
– brtvljenje prema potrebi
– servis na mjestu ugradnje aktuatora, upravljačkih uređaja (pLBC, eLBC, eELB i pDC)
– snimanje gradijenata
– servis aktuatora, ručne pumpe i upravljačkog uredaja, u ovlaštenoj radioni

Dobava, tehnička prilagodba i ugradnja novih uređaja, rezervnih dijelova i materijala.

Kontrola i podešavanje kuglastih ventila, igličastih ventila te pokazivača.

Funkcionalno ispitivanje kompletne blokadne stanice.

Generalni popravci klipnih pumpi s izradom rezervnih dijelova

Izrada visokotlačnih crijeva.

Strojna obrada metala – tokarske usluge

tokarski stroj